© 2017 Copyright Local Box

Szczep 7 BDH Zielona Siódemka

 

im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w Bydgoszczy
 

                   Koło Byłych Siódemkarzy - skrót historii i czasy najnowsze.

 

     Koło Byłych Siódemkarzy (KBS) powstało w dniu 28 lutego 1931 roku. Od założenia zrzesza w swoich szeregach byłych harcerzy i instruktorów 7 Bydgoskich Drużyn Harcerskich – tych, którzy czują się emocjonalnie związani z „Zieloną Siódemką”, interesują się jej działalnością oraz chcą  wspierać działalność Szczepu w różnorodny sposób. KBS jest ewenementem w skali kraju. Posiada dobrze udokumentowaną działalność (od 1931 do 2016 roku). W sumie w latach 1931 do 2001 napisano 99 kronik. Dla członków KBS szczególnie cennymi są trzy kroniki, w których opisano działalność Koła. Autorem ich jest hm. Eugeniusz Szulc. Na jubileusz 90 - lecia 7 BDH wydana została monografia KBS pod tytułem „Wierni Zielonej Siódemce”. Przedstawiono w niej historię KBS od 1931 do 2010 roku. Autorem monografii jest Edward Baumgart. Na 95-rocznicę powstania Siódemki wzbogacił on monografię o pierwszy suplement, w którym opisał działalność Koła w latach 2011-2016.

 

     Pierwszym przewodniczącym Koła Byłych Siódemkarzy w 1931 roku został Wiktor Strzałkowski. W latach 1933 - 1939 działalnością Koła kierował Tadeusz Dygasiński. W kolejnych latach przewodniczącymi byli: 1946 - 1949 oraz 1957 - 1979 – Józef Śpiewakowski, 1979 - 1987 Józef Nowicki, 1987 - 1999 – Jerzy Lewandowski, 2000 - 2002 – Waldemar Baumgart. Od 2002 roku działalnością KBS kieruje Edward Baumgart.

 

     W swoich działaniach członkowie Koła koncentrują się na:

  • Niesieniu pomocy Szczepowi w jego pracy z zuchami i harcerzami.

  • Tworzeniu przychylnego klimatu dla pracy harcerskiej oraz propagowaniu w środowisku działalności Szczepu.

  • Utrzymywaniu kontaktu z byłymi członkami „Siódemki”.

  • Kultywowaniu tradycji i zwyczajów Szczepu oraz popularyzowaniu ich wśród zuchów i harcerzy, aktualnie zrzeszonych w Szczepie.

  • Organizowaniu pomocy finansowej i materialnej.

 

     W marcu 2015 roku  zmieniono formułę działania oraz nazwę na – Koło Przyjaciół Siódemki. Obecne działające Koło jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji KBS. Dzięki tej decyzji w pracę mogli włączyć się rodzice i przyjaciele Szczepu. Aktualnie Koło zrzesza 35 członków.

 

     Pracami Koła kieruje Rada. Przewodniczącym jest Edward Baumgart. Członkami Rady są: Joanna Wołczyk, Henryk Konarski, Henryk Fischer oraz Waldemar Ciupak. Zebrania Rady KPS odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca (poza miesiącami lipiec i sierpień) w harcówce przy ul. Kopernika o godzinie 17.00. W zebraniu Rady może brać udział każdy członek KBS lub sympatyk „Siódemki”.

Kontakt z przewodniczącym: telefoniczny – 606806087 lub e-mailowy – edbo2@tlen.pl