© 2017 Copyright Local Box

Szczep 7 BDH Zielona Siódemka

 

im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w Bydgoszczy
 

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce w związku z występowaniem COVID-19, w świetle dzisiejszej decyzji Rady Ministrów,  przekazujemy aktualizację informacji dla harcerskich komend, z prośbą o przekazanie drogą służbową.
 

Główna Kwatera ZHP zawiesza wszelkie działania harcerskie prowadzone przez Związek Harcerstwa Polskiego do dnia 31 marca 2020 roku.
 

Zawieszenie działań śródrocznych dotyczy w szczególności zbiórek zastępów i drużyn. Odwołać lub przełożyć należy także biwaki, zloty, konferencje i inne spotkania konsultacyjne zaplanowane do końca marca.
 

Zachęcamy zastępowych i drużynowych do pozostania w kontakcie ze swoimi zastępami i drużynami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Odprawy i spotkania zespołów, które mogą odbyć się za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej (on-line), powinny odbyć się w takiej formie.
 

Aktualne informacje i zalecenia władz państwowych publikowane są na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus/

 

Informacja ws. COVID-19: Wstrzymanie śródrocznej działalności harcerskiej do 31 marca 2020 r.

12 marca 2020