© 2017 Copyright Local Box

Szczep 7 BDH Zielona Siódemka

 

im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w Bydgoszczy
 

Patron, wybitni drużynowi i szczepowi

Dalej

Dalej

Wstecz

Wstecz

Patron drużyny i szczepu.

 

Hetman polny, a później hetman wielki litewski – Jan Karol Chodkiewicz (1570-1621) to nie tylko znakomity strateg i dowódca – nieco zapalczywy, lecz potrafiący utrzymać dyscyplinę, umiejętnie dowodzić wojskami – szczególnie formacjami husarii, ale także świetnie wykształcony polityk oraz  sprawny administrator podległych mu rozległych dóbr, jak również fundator wielu istniejących do dzisiaj obiektów militarnych, sakralnych i cywilnych.

 

Karierę wojskową rozpoczął w 1596 roku pod dowództwem hetmana Stefana Żółkiewskiego w walkach na Ukrainie i Wołoszczyźnie. W 1601 roku mianowany zostaje przez króla Zygmunta III Wazę hetmanem polnym i dowódcą oddziałów polskich walczących ze Szwedami w Inflantach. Odnosi tam w latach 1601 - 1605 wiele sukcesów militarnych. Największe zwycięstwo odniósł w bitwie pod Kircholmem (1605r.), w której czterotysięczna armia polska, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu husarii, całkowicie zniszczyła trzykrotnie liczniejszą armię szwedzką. W bitwie zginęło przeszło 9 tysięcy Szwedów, a króla Szwecji z resztą ocalałej armii zmuszono do ucieczki.  Współcześni Chodkiewiczowi nazwali tą bitwę – drugim Grunwaldem. W latach 1611-12 oraz 1617-18 nasz patron wspólnie z hetmanem Stefanem Żółkiewskim ze znaczącymi zwycięstwami dowodzi armią polską i litewską w wojnie polsko-moskiewskiej.

 

W 1621 roku na czele liczącej 75 tysięcy żołnierzy armii polskiej, litewskiej i kozackiej stawia skuteczny opór trzykrotnie większej armii tureckiej. Zmuszony do ufortyfikowania się w twierdzy chocimskiej, tak skutecznie dowodzi obroną, że w końcu odpiera najazd i zmusza Turków do odwrotu. Niestety wkrótce umiera w obozie wojskowym pod Chocimiem. Początkowo pochowany zostaje w Kamieniu Podolskim. W 1637 roku jego szczątki przeniesiono do kaplicy jezuickiej w Ostrogu ( obecnie miasto na Ukrainie).

 

 

Zasłużeni wieloletni drużynowi i szczepowi.

 

czerwiec 1921 – sierpień 1922 ………………..   – drużynowy F. Konke i Henryk Wawrzyniak

wrzesień 1922 – sierpień 1930………………...   – drużynowy Kazimierz Papiński

wrzesień 1930 – listopad 1937………………..    – drużynowy Eugeniusz Szulc

grudzień 1937 – sierpień 1939 ………………. .   – drużynowy i szczepowy Hubert Bonin

maj 1940 – 1944 (konspiracyjna 7 BDH) ……..   – drużynowy Hubert Bonin

maj 1945 – styczeń 1946 ……………………...    – drużynowy Aleksander Woliński

styczeń 1946 – listopad 1947 …………………    – szczepowy Eugeniusz Szulc

styczeń 1948 – czerwiec 1949………………...    – drużynowy Hilary Glesmer

grudzień 1956 – wrzesień 1958………………..   – szczepowy Eugeniusz Szulc

październik 1958 – sierpień 1967 ……………..   – szczepowy Hilary Glesmer

wrzesień 1967 – październik 1971 …………….   – szczepowy Bogdan Szopa

październik 1971 – wrzesień 1989 …………….   – szczepowy Henryk Betański

wrzesień 1989 – grudzień 2005………………..    – szczepowa Krystyna Wojcieszonek

styczeń 2006 – nadal…………………………..    – szczepowa Dorota Sucharska