Regulamin uczestnictwa w quizach sprawdzających znajomość 100 letniej historii,
tradycji i zwyczajów "Zielonej Siódemki"

 

 

Znajomość historii, tradycji i zwyczajów Szczepu 7 BDH Zielona Siódemka będzie jednym z liczących się kryteriów decydujących o przyznaniu harcerzom "Odznaki Jubileuszu Siódemki". Potwierdzeniem zdobytej wiedzy będzie rozwiązanie 3 quizów zawierających od 6 do 8 pytań zamkniętych. Quizy będą otwarte od poniedziałku do godziny 0:00 do soboty do 23:59 przez 3 tygodnie od 12.04.2021. Wyniki rywalizacji dostępnę będą w zakładce wyniki na dole strony wraz z poprawnymi odpowiedziami w każda niedzielę o godznie 12:00. Suma punktów ze wszystkich quizów zostanie dopisana do "Indywidualnej karty dokonań". Każdy quiz można rozwiązać tylko jeden raz. Każda kolejne próba wykonani quizu z tego samego adresu IP będzie pomijana.

Wstecz

Quiz

im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w Bydgoszczy
 

Szczep 7 BDH Zielona Siódemka

 

© 2017 Copyright Local Box