Do Instruktorów, harcerzy i zuchów 7 BDH i GZ Szczepu  „Zielonej Siódemki”

 

    W dniu 15 czerwca 2020 roku o godzinie 20.00, w 99 rocznicę powstania 7 BDH, na wirtualnej zbiórce, w której udział wzięli: Komendant Kujawsko – Pomorskiej Chorągwi ZHP – Jerzy Gębara, instruktorzy, harcerze, zuchy, członkowie Koła Przyjaciół Siódemki oraz liczne grono rodziców naszych podopiecznych uruchomiliśmy symboliczny ZEGAR JUBILEUSZOWY i rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów 100 - lecia „Zielonej Siódemki”.

   Jednym z celów, który wyznaczyliśmy sobie w programie obchodów i harmonogramie przygotowań jest stworzenie warunków do pogłębienia przez Was wiedzy o naszej historii, tradycjach, symbolach, poznania stuletniego dorobku. Zobligowany uchwałą zebrania Koła Przyjaciół Siódemki przygotowałem pięć bloków informacyjnych pod wspólnym tytułem „Historia 7 BDH w skrócie”. Zostaną one udostępnione do wykorzystania przez kadrę i harcerzy na tej, specjalnej, internetowej stronie jubileuszowej.

       Znajomością historii i naszych tradycji będziecie się mogli drodzy druhowie wykazać, biorąc udział w trzech krótkich, internetowych quizach opartych na informacjach znajdujących się wyżej wymienionym bloku historycznym. Wyniki uzyskane w nich będą jednym z ważnych kryteriów decydujących o przyznaniu Wam Odznaki Jubileuszowej Siódemki.

      Mam nadzieję, że przekazane w tych blokach informacyjnych wiadomości staną się dla kadry instruktorskiej materiałem do pracy harcerskiej w roku poprzedzającym jubileusz, a dla Was drodzy druhowie skarbnicą wiedzy o naszej historii i tradycjach.

                                                   

                                                     Życzę powodzenia i wytrwałości.

 

    

                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                    Koła Przyjaciół Siódemki

                                                                                      pwd. Edward Baumgart

im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w Bydgoszczy
 

Szczep 7 BDH Zielona Siódemka

 

© 2017 Copyright Local Box